Aktualności

2016-06-23 11:38

Rajd Nadbużański

    W dniach 11 – 12.06.2016 r. odbył się Rajd Nadbużański zorganizowany  przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej i Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Tajnej  Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach. Tym razem trasy wiodły terenami nadbużańskimi po lewej i prawej stronie rzeki.

Więcej...

2016-06-22 14:20

XVII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo!

     Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz XVII organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Przyznawane Nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, niepospolitych, którzy z potrzeby serca działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

Więcej...

2016-06-21 07:49

Ćwiczenia SZPITAL 2016

    Istotnym elementem działania w zakresie przygotowania do sprawnej i efektywnej realizacji zadań z zakresu ochrony ludności mają być ćwiczenia w tym zakresie.

            W związku z tym Starosta Powiatu Łosickiego - Szef Obrony Cywilnej polecił przeprowadzić ćwiczenia sztabowe i praktyczny sprawdzian obowiązujących procedur w przypadku zdarzenia masowego i  ewakuacji Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Łosicach w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. 

Więcej...

2016-06-21 07:37

Konkurs "ODDAL TO"

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach uprzejmie informuje, że w dniach 31 maja i 1 czerwca 2016 r. został ogłoszony konkurs Głównego Inspektora Sanitarnego i Polskiego Towarzystwa Higienicznego pt. „Oddal to”.

Więcej...

2016-06-14 12:43

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok

    Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządoweoraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag
i propozycji do projektu to 1 lipca br.

Więcej...

2016-06-14 08:20

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych

ZAWIADOMIENIE

o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych

    Na podstawie § 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 454 - z późniejszymi sprostowaniami i zmianami)

Więcej...

2016-06-14 08:18

Pomnik majora "Zenona"

    12 czerwca w Terlikowie odsłonięto pomnik poświęcony Stefanowi Wyrzykowskiemu, znanemu jako major "Zenon", urodzonemu w tej wsi. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana przez ks. biskupa emeryta Antoniego Pacyfika Dydycza, ks. Krzysztofa Janowica proboszcza parafii Chłopków oraz ks. Jana Wasilewskiego duszpasterza z Horoszek. Po Mszy ks. biskup poświęcił pomnik, a symbolicznego jego odsłonięcia dokonali członkowie rodziny mjr Zenona, w tym syn Zenon Wyrzykowski oraz współtowarzysze broni. Delegacje złożyły wieńce. W imieniu Samorządu Powiatu Łosickiego kwiaty złożyła p. Iwona Muder wicestarosta łosicki.

Więcej...

2016-06-14 08:06

Jubileusz 25-lecia Diecezji Drohiczyńskiej

    10 czerwca w Drohiczynie obchodzono jubileusz 25-lecia diecezji. Uroczystości odbyły się przy Kopcu Pamięci z monumentalnym pękniętym krzyżem, upamiętniającym nabożeństwo ekumeniczne w czasie Wizyty św. Jana Pawła II. Koncert Laureatów Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej rozpoczął uroczystości, a od strony Siedlec i Bielska Podlaskiego wjechało także kilkaset motocykli w ramach rajdu „Szlakiem Jana Pawła II”. 

Więcej...

2016-06-07 14:07

Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

    W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce przeprowadzane jest badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

    Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa.

Więcej...

2016-06-07 08:13

Zaproszenie rękodzielników na XVII Festyn Nadbużański

    Starosta Łosicki zaprasza wszystkich chętnych rzemieślników, rękodzielników i twórców ludowych do zaprezentowania swoich produktów i usług podczas XVII Festynu Nadbużańskiego, organizowanego tradycyjnie na skarpie w Serpelicach nad Bugiem dnia 17 lipca 2016 r. To cykliczne wydarzenie, stanowi okazję do zaprezentowania szerokiemu gronu odbiorców Państwa wyrobów. To również doskonała sposobność do popularyzacji wśród społeczeństwa pamięci i wiedzy o dawnych, a ginących dziś zawodach.

Więcej...

2016-06-02 11:56

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łosicach

    Zarząd Powiatu łosickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w łosicach, ul. Piłsudskiego 9, 08-200 Łosice

 

    Do konkursu może przystąpić osoba, spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 ze zm).

Więcej...

2016-06-01 15:10

Powiatowe Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

    1 czerwca na Stadionie Miejskim w Łosicach odbyły się Eliminacje Powiatowe Zawodów Sportowo – Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o puchar Starosty Łosickiego. W zawodach wystartowało 6 drużyn z jednostek OSP w tym cztery dziewczęce. 

Więcej...

2016-06-01 11:32

Jubileusz 350-lecia parafii p.w. św. Antoniego w Huszlewie

    29 maja w Huszlewie podczas jubileuszowej Mszy św. bp Kazimierz Gurda dokonał poświęcenia nowego granitowego ołtarza poświęconego Papieżowi Polakowi. Od niedawna bowiem parafia ma relikwie św. Jana Pawła II, miejsce na relikwiarz zaplanowano właśnie w nowym ołtarzu. W uroczystości związanej z jubileuszem 350-lecia parafii p.w. św. Antoniego w Huszlewie uczestniczył Starosta Łosicki Czesław Giziński.

Więcej...

2016-05-31 11:17

Uczniowie z powiatu łosickiego na praktykach w Grecji!

    Dzięki współpracy Zespołu Szkół Nr 3 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach z Polskim Instytutem Badań i Innowacji z Warszawy oraz grecką organizacją GEORGIKES EKMETALEUSEIS przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ zrealizowano projekt: „Kształcenie na rzecz rolnictwa ekologicznego i agroturystyki szansą rozwoju obszarów wiejskich” w ramach którego na staż do Grecji wyjechało 59 uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach.

Więcej...