Aktualności

2016-10-31 09:00

Rajd Niepodległości

Więcej...

2016-10-31 08:14

Komunikat Prasowy

Od 3 listopada na terenie powiatu łosickiego służby weterynaryjne, leśnicy oraz wojsko będą prowadzili poszukiwania padłych dzików...

Więcej...

2016-10-25 14:07

Zagraniczne staże życiową szansą

   20 października br. w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur odbyło się podsumowanie projektu "Zagraniczne staże życiową szansą", w ramach, którego 64 uczniów Zespołu Szkół nr 3 RCKU w Łosicach brało udział w stażach zawodowych w Spoleto (Włochy) oraz Barcelos (Portugalia). W 3-tygodniowych stażach uczestniczyli uczniowie technikum: rolniczego, żywienia i usług gastronomicznych. Zagraniczne staże były czasem zdobywania nowych doświadczeń, poznawania kultury pracy, doskonalenie znajomości języków obcych, ale był to czas odpoczynku i zwiedzania pięknych miejsc we Włoszech i Portugalii.     

Więcej...

2016-10-21 13:12

Spotkanie dotyczące ASF

    18 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele: Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Siedlcach, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach, Nadleśnictwa Sarnaki, Starostwa Powiatowego w Łosicach, samorządów gminnych powiatu łosickiego, sąsiednich gmin i powiatów, straży, służb, inspekcji oraz kół łowieckich. Spotkanie dotyczyło gównie sytuacji związanej z wystąpieniem ASF, skupu trzody chlewnej, transportu trzody chlewnej z małych gospodarstw do zakładu uboju, problemów związanych z odstrzałem dzików.

Więcej...

2016-10-17 11:10

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

   Po rozpatrzeniu wniosków Dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Łosicki oraz Kierownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łosicach w dniu 17 października 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

Więcej...

2016-10-14 07:57

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej...

Więcej...