Aktualności

2015-12-15 13:00

Spotkanie opłatkowe pracowników Centrum Administracyjnego w Łosicach

14 grudnia 2015 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich pracowników Łosickiego Centrum Administracyjnego z Ks. Bp dr Piotrem Sawczukiem. W spotkaniu uczestniczył również Dziekan Dekanatu Łosickiego ks. kan. Sławomir Kapitan.

Więcej...

2015-12-01 08:15

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego

W dniu 27 listopada 2015 roku w sali OSP odbyła się kolejna już debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego.

Więcej...

2015-11-27 15:46

Podsumowanie VI Biegu Ulicznego - Biegiem Przez Platerów

21 listopada br. miało miejsce podsumowanie VI Biegu Ulicznego - Biegiem Przez Platerów. Podczas tego spotkania, które zorganizowali Michał Michaluk i Jerzy Garucki Wójt Gminy Platerów, zebranym zaprezentowano film o platerowskich biegach oraz zostały wręczone pamiątkowe plakiety sponsorom biegu i OSP.

Więcej...

2015-11-25 12:43

Koncert podsumowujący XX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romualda III Mikoszewskiego ph. „Ziemia najbliższa”

20 listopada br. miało miejsce otwarcie wyremontowanej sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury, na modernizację której w marcu br. umowę podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu Elżbieta Lanc oraz  dyrektor Łosickiego  Domu Kultury Grzegorz Dołęgowski. Ten moment uroczystości bardzo ładnie podkreślił wieloletni pracownik Łosickiego Domu Kultury Pan Waldemar Jakubiak, który stwierdził, że warto było czekać na tak piękną salę. 

Więcej...

2015-11-19 15:24

Petycja dotycząca wszczęcia kontroli prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów

Działając w imieniu własnym, w interesie publicznym, mając na uwadze, że starosta sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, na podstawie art. 2 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195) żądam wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Oz.U. z 2012 r. poz. 1137 t.j. ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny~ silnik Diesla), wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności w sprawie podjął powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

 

Więcej...

2015-11-19 12:00

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach informuje, że w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Ograniczenia Następstw Palenia Tytoniu w Polsce trwa kampania promująca niepalenie wśród społeczeństwa.

Więcej...