V edycja konkursu „Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców”


Aktualności

2017-10-27 13:48

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Więcej...

2017-10-26 08:07

Ogłoszenie

Więcej...

2017-10-25 08:03

Zaproszenie na debatę dotyczącą bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łosickiego

Więcej...

2017-10-24 14:16

Ślubowanie klas pierwszych w I Liceum Ogólnokształcącym

   23 października 2017 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach odbyło się ślubowanie klas pierwszych.

Więcej...

2017-10-20 14:42

Ogłoszenie

    Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017r. poz. 729), Regulaminem gospodarowania składnikami majątku ruchomego jednostek organizacyjnych Powiatu Łosickiego stanaowiącym Załącznik do Uchwały Nr 137/2017 Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 4 lipca 2017 r., informuje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych prawach na dobrach niematerialnych. Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Więcej...

2017-10-20 09:12

Kondolencje

Więcej...