Aktualności

2016-06-23 11:38

Rajd Nadbużański

    W dniach 11 – 12.06.2016 r. odbył się Rajd Nadbużański zorganizowany  przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej i Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Tajnej  Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach. Tym razem trasy wiodły terenami nadbużańskimi po lewej i prawej stronie rzeki.

Więcej...

2016-06-22 14:20

XVII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo!

     Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz XVII organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Przyznawane Nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, niepospolitych, którzy z potrzeby serca działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

Więcej...

2016-06-21 07:49

Ćwiczenia SZPITAL 2016

    Istotnym elementem działania w zakresie przygotowania do sprawnej i efektywnej realizacji zadań z zakresu ochrony ludności mają być ćwiczenia w tym zakresie.

            W związku z tym Starosta Powiatu Łosickiego - Szef Obrony Cywilnej polecił przeprowadzić ćwiczenia sztabowe i praktyczny sprawdzian obowiązujących procedur w przypadku zdarzenia masowego i  ewakuacji Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Łosicach w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. 

Więcej...

2016-06-21 07:37

Konkurs "ODDAL TO"

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach uprzejmie informuje, że w dniach 31 maja i 1 czerwca 2016 r. został ogłoszony konkurs Głównego Inspektora Sanitarnego i Polskiego Towarzystwa Higienicznego pt. „Oddal to”.

Więcej...

2016-06-14 12:43

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok

    Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządoweoraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag
i propozycji do projektu to 1 lipca br.

Więcej...