Aktualności

2015-12-18 14:56

„Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców”

18 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach zostały wręczone nagrody laureatom konkursu „Promocja Powiatu Łosickiego w oczach jego mieszkańców”, którego celem jest: promowanie wiedzy o naszym powiecie, zachowanie pamięci o ważnych wydarzeniach, sytuacjach i naszych przodkach, ochrona ukształtowanego przez wieki dziedzictwa kulturowego, kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz budowanie emocjonalnej więzi z regionem.

Więcej...

2015-12-18 11:32

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru na lata 2014-2020

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu  do 21.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Więcej...

2015-12-18 11:30

Konsultacje społeczne dotyczące diagnozy i analizy SWOT strategii rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące diagnozy i analizy SWOT strategii rozwoju na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu  do 21.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Więcej...

2015-12-18 11:19

Konsultacje społeczne dotyczące celów, wskaźników i planu działania na lata 2014-2020

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące celów, wskaźników i planu działania na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu do 21.12.2015r., liczy się data wpływu formularza do biura LGD (mail, poczta, osobiście). Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Więcej...

2015-12-18 10:19

Pociski artyleryjskie w Chybowie

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2015 r. mieszkaniec miejscowości Chybów gmina Sarnaki podczas prac porządkowych na własnej działce leśnej odnalazł niebezpieczny przedmiot pochodzenia wojskowego i telefonicznie powiadomił Dyżurnego KP Policji w Łosicach o znalezisku.

Więcej...

2015-12-15 15:45

Uroczysta sesja opłatkowa Rady Powiatu Łosickiego

14 grudnia w tradycyjnej, przedświątecznej, uroczystej opłatkowej sesji Rady Powiatu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym gościł biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk oraz dziekan łosicki ks. kanonik Sławomir Kapitan, dziekan sarnacki ks. prałat Andrzej Jakubowicz, dziekan dekanatu zbuczyńskiego ks. kanonik Stanisław Chodźko oraz proboszcz parafii Trójcy Świętej w Łosicach ks. Edward Boruc i proboszcz parafii MB Częstochowskiej w Starych Szpakach ks. Jacek Nazaruk.

Więcej...