Aktualności

2018-02-16 15:27

Ogłoszenie

Na podstawie §3 ust.1 i § 4 Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro Starosta Powiatu Łosickiego zaprasza jednostki wykonawstwa
geodezyjnego posiadające praktyczne umiejętności obsługi aplikacji EWMAPA do przystąpienia do przetargu na Implementację wyników opracowania TERYT II w zakresie przebiegu granic gmin do ewidencyjnej mapy numerycznej powiatu łosickiego.

 

Szczegółowe informacje na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łosicach  (http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/233517)

Więcej...

2018-02-15 14:41

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Więcej...

2018-02-13 11:11

Przysięga w Łosicach

Więcej...

2018-02-12 16:33

Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

  • Trwa kampania informacyjno-edukacyjna ułatwiająca mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT
  • Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację do tworzenia i wysyłki pliku – e-mikrofirma
  • Mikroprzedsiębiorcy pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) za styczeń 2018 r. muszą złożyć do 26 lutego br.

Więcej...

2018-02-12 08:59

Rajd Nordic Walking - „Z miłością do Ojczyzny”

   „Z miłością do Ojczyzny” pod takim hasłem 10 lutego odbył się Rajd Walentynkowy  Nordic Walking, mający na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Więcej...

2018-02-12 08:52

Bezpiecznie na wsi

Już po raz ósmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – UPADKOM ZAPOBIEGAMY’’. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym.

Więcej...