Starostwo Powiatowe w Łosicach > Wiadomości > Modernizacja starej części szpitala możliwa

Modernizacja starej części szpitala możliwa

    
     Modernizacja szpitala w Łosicach i zakup tomografu komputerowego zostaną dofinansowane z Unii Europejskiej. Umowy w tej sprawie podpisali 5 marca br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Ludwik Rakowski oraz dyrekcja Szpitala w Łosicach. Wartość projektów to blisko 4,5 mln zł, z czego unijne wsparcie wyniesie prawie 3,7 mln zł.


Marszałek Adam Struzik podkreślił, że mieszkańcy mniejszych miejscowości zasługują na to, żeby mieć warunki opieki zdrowotnej na miarę XXI w., porównywalne z warunkami w dużych miastach, a realizowany projekt łosickiego szpitala ma szansę stworzyć takie warunki dla lokalnej społeczności. Wyraził też nadzieję, że pozostałe inwestycje przyczynią się do przyciągnięcia inwestorów, dzięki czemu przyspieszy się rozwój gospodarczy tego regionu.

Wicemarszałek Ludwik Rakowski, podsumowując spotkanie, pogratulował udanego złożenia wniosków, przygotowania dokumentacji, dzięki której możliwe było podpisywanie umów. Życzył powodzenia w realizacji inwestycji wyrażając nadzieję, że uda się je szybko rozliczyć.


Celem projektu jest dostosowanie szpitala w Łosicach do standardów Unii Europejskiej. Inwestycja obejmie m.in. modernizację starego budynku szpitala, wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, zainstalowanie baterii słonecznych oraz adaptację pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej, a także zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego.

Dzięki inwestycji łosicki szpital będzie mógł rozszerzyć swoją działalność o opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi i terminalnymi.


Wróć