Aktualności

2019-02-26 12:38

Wizyta Ministra Środowiska w Łosicach

    13 lutego br. w Łosickim Domu Kultury odbyło się spotkanie mieszkańców powiatu z Ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem. Organizatorem spotkania była Katarzyna Klimiuk Starosta Powiatu Łosickiego. Podczas spotkania poruszono sprawy związane z lokalizacją ferm wielkopowierzchniowych oraz związanych z tym uciążliwościach dla mieszkańców i środowiska, uchwaleniem tzw. ustawy antyodorowej, zmianie zasad działania Inspekcji Ochrony Środowiska.

Więcej...

2019-02-26 11:14

I Powiatowa Konferencja Edukacyjna

    20 lutego 2019 r. w sali Łosickiego Domu Kultury odbyła się I Powiatowa Konferencja Edukacyjna, pod hasłem „Powiat Łosicki – tu się kształcę, żyję i pracuję”. Współorganizatorami wydarzenia byli: Powiat Łosicki, Miasto i Gmina Łosice, Łosicki Dom Kultury, Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach, Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Łosicach,  Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach, Zespół Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach. Idea zorganizowania takiego spotkania powstała z potrzeby promowania powiatu oraz lokalnego szkolnictwa, które zapewnia poziom kształcenia nieustępujący szkołom z dużych miast.

Więcej...

2019-02-22 10:22

IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”

Już po raz dziewiąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2019 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje’’. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

Więcej...

2019-02-22 10:02

Konsultacje społeczne projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”

Konsultacje społeczne projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”.

Konsultacje będą trwały od 27 lutego 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.

Więcej...

2019-02-20 12:03

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Więcej...

2019-02-20 09:31

Spotkanie informacyjne na temat programu dotacyjnego „Niepodległa” 2019

Wojewoda Mazowiecki i Biuro Programu „Niepodległa” zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa”.  Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.               

Więcej...