Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2011-05-12 14:18

Inscenizacja historyczna

Inscenizacja miała miejsce dnia 05.05.2011 roku o godzinie 17.00 w Gimnazjum nr im. Jana Pawła II w Łosicach. Jej tematem było pokazanie historii Polski na przestrzeni wieków, od początków istnienia Państwa Polskiego po wiek XXI i wstąpienie do struktur Unii Europejskiej ...

Więcej...

2011-05-12 13:55

Uroczystość odsłonięcia pomnika w Serpelicach

3 maja w Serpelicach odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika-kamienia w hołdzie żołnierzom poległym w latach II wojny światowej.

Więcej...

2011-05-10 12:19

Wdrożenie systemu jakości ISO 9001:2008r

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej dziękczynno – błagalnej w intencji służby zdrowia w kaplicy szpitalnej, na którą przybyli przedstawiciele władz, inspekcji, służb, organizacji, przedsiębiorców oraz NZOZ-ów ...

Więcej...

2011-05-06 13:27

Zapisy do szkoły muzycznej na rok szkolny 2011-2012

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach, ul. 11 Listopada 1A

o g ł a s z a   Z A P I S Y

na rok szkolny 2011/2012

...

Więcej...

2011-05-05 12:41

Obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Św. Zygmunta w Łosicach. W uroczystościach wzięli przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, poczty sztandarowe, przedstawiciele środowisk kombatanckich instytucji i organizacji działających na terenie powiatu łosickiego, harcerze, zuchy oraz mieszkańcy powiatu ...

Więcej...

2011-04-29 11:31

Projekt-Przygotowanie radiooperatorów

Projekt "Przygotowanie radiooperatorów, krótkofalowców i użytkowników radia obywatelskiego (CB) do akcji ratowniczych w likwidacji skutków klęsk i katastrof” ...

Więcej...

2011-04-28 15:10

Projekt „Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim”

Projekt „Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim”, realizowany przez ZMW w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej ...

Więcej...