Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2011-05-06 13:27

Zapisy do szkoły muzycznej na rok szkolny 2011-2012

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach, ul. 11 Listopada 1A

o g ł a s z a   Z A P I S Y

na rok szkolny 2011/2012

...

Więcej...

2011-05-05 12:41

Obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Św. Zygmunta w Łosicach. W uroczystościach wzięli przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, poczty sztandarowe, przedstawiciele środowisk kombatanckich instytucji i organizacji działających na terenie powiatu łosickiego, harcerze, zuchy oraz mieszkańcy powiatu ...

Więcej...

2011-04-29 11:31

Projekt-Przygotowanie radiooperatorów

Projekt "Przygotowanie radiooperatorów, krótkofalowców i użytkowników radia obywatelskiego (CB) do akcji ratowniczych w likwidacji skutków klęsk i katastrof” ...

Więcej...

2011-04-28 15:10

Projekt „Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim”

Projekt „Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim”, realizowany przez ZMW w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej ...

Więcej...

2011-04-28 14:46

Nabór wniosków PO KL w terminie od 13 czerwca do 22 lipca 2011 r.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 13 czerwca do 22 lipca 2011 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych ...

Więcej...

2011-04-22 11:41

Wyłożenie szczepionki przeciwko wściekliźnie

Powiatowy lekarz weterynarii w Łosicach w związku z planowaną wiosenną akcją szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego w dniach 6-20 maja 2011 r. ...

Więcej...

2011-04-22 10:15

ZAWIADOMIENIE

Starosta  Łosicki  zawiadamia, że zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartogra-ficznego ewidencji gruntów po modernizacji wszystkich obrębów gminy Stara Kornica ...

Więcej...