Aktualności

2011-02-28 00:00

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk na spotkaniu w OSP Niemojki

W dniu 28 lutego 2011 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemojkach odbyło się spotkanie którego tematem była „Współpraca OSP w powiecie łosickim z władzami samorządowymi w realizacji zadań gospodarczych”...

Więcej...