Łosickie Dni PCK

2010-04-30 15:06

  
   Łosickie Dni PCK stały się już tradycją. Corocznie Łosicki Związek PCK organizuje uroczystą akademię, której celem jest przybliżenie idei Polskiego Czerwonego Krzyża.
   28 kwietnia w ramach Dni PCK w Łosickim Domu Kultury podczas gali, zostały wręczone odznaczenia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Uhonorowani tymi tytułami zostali:

Medal: Zasłużony dla Zdrowia Narodu

- Czesław Skrobun

- Zenon Bobryk

- Maria Korneluk

- Tadeusz Milczuk

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi:

- Wiesław Lipiński

- Stanisław Romaniuk

Odznakę honorową PCK przyznano Pani Marii Stelmach, wieloletniemu pedagogowi z Gimnazjum Nr 2 w Łosicach.

Ponadto  odbyła się akcja poboru krwi. W ciągu zaledwie 4 godzin zebrano 20 litrów 250 mililitrów tego drogocennego leku. Organizacją Łosickich Dni PCK zajęła się prezes Zarządu Rejonowego PCK w Łosicach Grażyna Kasprowicz. Uroczystą akademię uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krzywośnitach, Gimnazjum Nr 2 i Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łosicach  oraz Szkoły Ratownictwa Medycznego w Siedlcach.

Łosickie Dni PCK odbyły się dzięki hojności sponsorów:
1.    Marcin i Hanna Woźny - Korczówka
2.    FHU VITO - Małgorzata Michalak
3.    Market"ANNA" - Anna Stefaniuk
4.    „ARPOL"- Andrzej Wierczuk
5.    Laktopol - Zakłady Mleczarskie
6.    Jarosław Rozwadowski
7.    Gmina Olszanka
8.    Lilia i Zbigniew Pieńkowscy
9.    „MAR-POL" Zdzisław Gez
10.    CERAMIKA
11.    NZOZ „ESKULAP"
12.    Market-Pol - Sławomir Łęga
13.    Ewa Stefaniuk
14.    „LILIUM" - studio florystyczne
15.    Kwiaciarnia -Małgorzata Szymaniuk
16.    Kwiaciarnia - Zbigniew Mucha
17.    Kwiaciarnia - Jadwiga Sobiecka

            Na uroczystościach obecni byli przedstawiciele samorządu Powiatu Łosickiego - Starosta Łosicki - Czesław Giziński wraz z Wicestarostą - Andrzejem Lipką, jak również Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Siedlcach - Mieczysław Stefaniuk i dyrektor SP ZOZ Łosice - dr Henryk Brodowski.

Podstawową misją Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Wróć