Manewry policjantów z harcerzami

2010-05-18 11:56

     Fot. E. Ilczuk

     Już po raz czwarty z udziałem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach odbyły się w Nowosielcu k. Łosic Hufcowe Manewry Ekologiczne Hufca ZHP „Podlasie".

     Czwarte Hufcowe Manewry Ekologiczne Hufca ZHP „Podlasie" w Siedlcach odbyły się 7 - 9 maja w Nowosielcu. Gośćmi zaproszonymi na Finały Harcerskiej Gry Ratowniczo-Ekologicznej byli: Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Promocji Bezpieczeństwa Publicznego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, twórca programu Profilaktyka a Teatr inspektor Grzegorz Jach, Katarzyna Krakowiak aktorka scen warszawskich współpracująca z programem Profilaktyka a Teatr, nadkom. Jacek Celebański z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Anna Hilaruk Krajowy Koordynator Projektu Profilaktyka a Harcerstwo mł. insp. Dariusz Borkowski Komendant Powiatowy Policji w Łosicach, harcmistrz Zofia Kroll Komendant Hufca ZHP „Podlasie" w Siedlcach, harcmistrz Roman Kasprowicz Komendant Związku Drużyn ZHP w Łosicach, przedstawiciel Nadleśnictwa w Sarnakach Dariusz Wasiluk, Janusz Żuk Prezes Związku Komunalnego w Łosicach „Nieskażone Środowisko". 
     W manewrach udział wzięli także policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach oraz przedstawiciele Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie Placówka w Janowie Podlaskim. Młodzi harcerze w trakcie trwania manewrów poznawali i uczyli się obsługi telefonu nasobnego, prowadzenia działań proekologicznych, posługiwania się busolą i mapą topograficzną, udzielania pomocy medycznej, zapoznali się z podstawowymi środkami gaśniczymi. 
     Zapoznali się także ze szkodliwością alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz poznali sposoby przeciwdziałania patologiom społecznym. Jednym z zadań z którymi musieli się zmierzyć uczestnicy była umiejętność postępowania na miejscu wypadku drogowego. Zadania to było oceniana przez obecnych na miejscu funkcjonariuszy z Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łosicach. Wszystkie dzieci biorące udział w manewrach obejrzały film profilaktyczny dot. bezpieczeństwa dziecka w ruchu drogowym. Uczestnicy manewrów mieli też możliwość zapoznania się z policyjnym wyposażeniem i pojazdami jakich używa się na co dzień w służbie. 

autor: asp. Tomasz Zalewski 
KPP Łosice

>>Zobacz zdjęcia

Wróć