KLASA POLICYJNA W ZESPOLE SZKÓŁ NR2 W ŁOSICACH

2010-09-21 15:25


Młodzież coraz chętniej wiąże swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych, takich jak wojsko, policja czy straż. 1 września b.r. 30 uczniów rozpoczęło naukę w ZS Nr 2 w Łosicach przy ul. Piłsudskiego 9 w III LO o profilu policyjnym.

 

Dyrektor SZ NR2 w Łosicach Zbigniew Borsiak po dość wnikliwej analizie rynku pracy zdecydował dostosować charakter edukacji do zmian i prognoz, dlatego też wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom od 1 września b.r. w ZS nr2 w Łosicach przy ul. Piłsudskiego 9 oferującym do tej pory naukę o profilach zawodowych, technicznych i ogólnokształcących utworzył klasę o nowym profilu - policyjnym, skupiającą 30 uczniów.

 

Program kształcenia uczniów klasy policyjnej obejmuje pełny program kształcenia ogólnokształcącego oraz wybrane zagadnienia z zakresu historii oraz organizacji funkcjonowania Policji, prewencji kryminalnej, ruchu drogowego, wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i wykroczeń, bezpieczeństwa publicznego oraz praktyczne aspekty służby policyjnej,

 

Prace przygotowawcze nad utworzeniem klasy policyjnej i wdrożeniem programu nauczania trwał blisko rok. Po licznych dyskusjach i staraniach dyrektora Zbigniewa Borsiaka 25 listopada 2009 r. na sesji Rady Powiatu została podjęta uchwała w sprawie utworzenia III LO w ZS nr2 o profilu policyjnym oraz podpisane porozumienie między starostą łosickim Czesławem Gizińskim , wicestarostą Andrzejem Lipką a Powiatowym Komendantem KPP w Łosicach mł. insp. Dariuszem Borkowskim.

 

Przybyli na inaugurację roku szkolnego goście starostowie łosiccy Czesław Giziński i Andrzej Lipka, poseł na sejm RP Krzysztof Borkowski, Grażyna Kasprowicz - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego i dyrektor Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łosicach, komendant powiatowy KPP w Łosicach mł. insp. Dariusz Borkowski, dyrektor WORD-u w Siedlcach Jacek Kobyliński, kierownik ekonomiczno - administracyjny szkół Leszek Szyc, Roman Kasprowicz podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, komendant Straży Miejskiej w Łosicach Tomasz Zienkiewicz, asp. szt. Adam Guzek naczelnik wydziału prewencji, proboszcz parafii Św. Zygmunta Króla Michał Śliwowski jak również przedstawiciele Rady Rodziców Elżbiety Jakimiuk i Jana Michaluka, prezes ZNP Dariusz Chomiuk mięli możliwość uczestnictwa w dość doniosłym dla szkoły wydarzeniu jakim było uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz III LO z klasą o profilu policyjnym - piąte w województwie mazowieckim i pierwsze w powiecie łosickim.

 

W swoim wystąpieniu dyrektor SZ nr2 w Łosicach na ręce starostów łosickich złożył serdeczne podziękowania za wszelką pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rozwój szkoły, dyrektorowi WORD za pomoc i wsparcie finansowe przy otwarciu Powiatowego Centrum Ruchu Drogowego oraz powiatowemu komendantowi KPP w Łosicach za pomoc w realizacji zadań organizacyjnych dotyczących utworzenia klasy policyjnej. Uczniom pożyczył wytężonej nauki i pracy, wielu pozytywnych wrażeń, radości ze zdobytej wiedzy oraz sukcesów, które zaprocentują w przyszłości.

 

W swojej wypowiedzi poseł na sejm RP Krzysztof Borkowski podkreślił ważność edukacji w jednoczącej się Europie oraz coraz większe wyzwania stojące przed nauczycielami stawiane przez wymogi polskiej gospodarki, unii czy sytuacje geopolityczne. Dlatego też chciałby, aby praca nauczyciela została bardziej dostrzeżona i doceniona przez parlamentarzystów.

Z tego miejsca podziękował starostom łosickim, całej społeczności miasta Łosice i powiatu łosickiego, samorządowi powiatowemu i wszystkim samorządom gminnym za zaangażowanie jakie wnieśli w ostatnich latach w rozwój powiatu. Do tych inwestycji należy zaliczyć edukację, drogi, oczyszczalnie ścieków, szpital powiatowy, który w wielu dziedzinach przewyższa nawet szpital wojewódzki w Siedlcach. Zachęcał młodzież do powrotu na ziemie łosickie po ukończonej edukacji w celu budowania lepszej przyszłości, lepszej Rzeczpospolitej.

 

Z kolei starosta łosicki Czesław Giziński powiedział:

(...) Początek roku to powrót z wakacyjnego wypoczynku by podjąć wyzwania, które towarzyszą wam przy zdobywaniu wiedzy w okresie roku szkolnego. Jest to okres nadziei na jak najlepsze wykorzystanie tego okresu i przygotowanie się do dorosłego życia zawodowego.

Życzę Wam najwyższych ocen, najlepszych wyników a kandydatom na policjantów, abyście wszyscy dostali się do tego zawodu.

Dyrektorom i Radzie Pedagogicznej szczególnie dziękuję, za podjętą próbę unowocześnienia tej szkoły tworząc nowe kierunki i specjalności oraz za inwestycje, które przybliżają tę placówkę do nowoczesności.

            Dyrekcja wspólnie z organem prowadzącym podjęła w tym roku budowę boiska wielofunkcyjnego wartości 360 tys. zł. Jest to inwestycja poprawiająca kulturę fizyczną młodzieży.

            Powiat, jako organ prowadzący dla tej szkoły będzie wspierał wszystkie działania postępowe i nowatorskie w tej placówce.

Życzę wszystkim Pedagogom, aby wystarczyło wam sił w poszukiwaniu najlepszych metod przyciągnięcia młodzieży do tej szkoły w warunkach wielkiego regresu demograficznego.

            Bardzo dziękuję dyrektorowi WORD-u w Siedlcach, panu Jackowi Kobylińskiemu za pomoc przy organizacji Powiatowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jest to komórka, która ma ogromną rolę do spełnienia w celu ograniczenia ilości wypadków drogowych na naszych drogach.

            Dziękuję inspektorom Policji za wspieranie naszych działań w szkole i powiecie.

Szanowni Państwo! Poseł Borkowski jest to szczególna postać w dziejach Powiatu Łosickiego. Poziom inwestycji w tym roku w ilości 37 mln jest to więcej niż w dwóch poprzednich kadencjach. Budowa naszej Komendy Policji to była inicjatywa posła wówczas senatora Borkowskiego. Pierwsze pieniądze, które poszły z Komendy Głównej od generała Chwalińskiego to była inicjatywa naszego posła. Planując inwestycje w powiecie łosickim zawsze zwracaliśmy się do pana posła Krzysztofa Borkowskiego. Jest to człowiek, który zasługuje na pomniki w naszym powiecie. Za wspieranie naszych działań, w imieniu mieszkańców naszej ziemi łosickiej serdecznie panu posłowi dziękuję (...).

Wróć