Program towarzyszenia 2021

2021-06-16 14:54

Do 30 czerwca potrwa nabór do tegorocznej edycji "Programu towarzyszenia". To program wsparcia eksperckiego dla instytucji kultury lub organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego z gmin do 30 tys. mieszkańców. Eksperci pomogą czterem instytucjom w rozwoju, otwarciu, procesie radzenia sobie z wybranym przez nie wyzwaniem.

Program towarzyszenia to inicjatywa Mazowieckiego Obserwatorium Kultury, działającego w strukturach Mazowieckiego Instytutu Kultury. Jest tworzony wspólnie z jego uczestniczkami i uczestnikami w oparciu o realne i bieżące potrzeby. Z każdego procesu przeprowadzonego w wybranych instytucjach powstanie multimedialny mini-reportaż.

Dla kogo?

Program kierowany jest do instytucji kultury z gmin do 30 tys. mieszkańców lub organizacji pozarządowych pełniących rolę instytucji kultury w gminach, w których nie ma domu kultury, gotowych i otwartych na zespołową pracę. Preferowane będą te instytucje, które wcześniej nie korzystały z innych programów wsparciowych, np. typu DK+, Program Rozwoju Bibliotek lub programów szkoleniowych MIK. Do udziału w programie zaprosimy 4 wybrane instytucje. Udział w programie jest bezpłatny.
Uczestnicy programu mogą liczyć na: 15 godzin indywidualnej pracy zespołu instytucji z ekspertką/ekspertem w formie warsztatów, spotkań czy konsultacji, warsztat integracyjno-komunikacyjny dla zespołu, warsztat/szkolenie o dowolnej tematyce dopasowany do potrzeb zespołu, rekomendacje eksperckie.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w programie wystarczy ustalić, w porozumieniu z zespołem, z jakim obszarem tematycznym chciałaby się w ramach programu zmierzyć instytucja; potem sprawdzić, czy wybrane zagadnienia mieszczą się w oferowanych obszarach wsparcia (lista tematów poniżej), a następnie w terminie do 30 czerwca zgłosić się do udziału za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Mazowieckiego Obserwatorium Kultury.
Wyniki naboru poznamy do 5 lipca. Program realizowany będzie od 6 lipca do 15 października bieżącego roku.

Oferowane obszary wsparcia

 • Zaplanowanie działania od pomysłu po ewaluację i wsparcie przy jego realizacji;
 • Badanie potrzeb odbiorców / lokalnej społeczności;
 • Gdzie szukać dobrych praktyk i jak dostosowywać je do własnej działalności;
 • Ewaluacja projektów i działalności;
 • Rozliczanie projektów;
 • Diagnoza lokalna metodami partycypacyjnymi – jak ją zaplanować i jak zrealizować;
 • Otwieranie instytucji kultury na nowe grupy odbiorców (m.in. diagnoza potrzeb; planowanie działań);
 • Wspólne wypracowanie misji i wizji instytucji kultury;
 • Analiza komunikacji i poprawa jej realizacji;
 • Historia mówiona / archiwum społeczne w naszej instytucji;
 • Upamiętnijmy naszą historię – zaplanowanie jednodniowego muzeum;
 • Zabytki, przeszłość, dziedzictwo - jak wykorzystywać lokalne dziedzictwo (materialne i niematerialne) w naszej codziennej działalności?
 • Nowa strategia pozyskiwania środków zewnętrznych na działania;
 • Mała szkoła pisania lepszych wniosków (cykl szkoleniowo-doradczy dla całego zespołu);
 • Współpraca z lokalnym biznesem i budowanie partnerstw międzysektorowych na rzecz lokalnej społeczności;
 • Działania społeczne w procesie rewitalizacji;
 • Instytucja bez barier - dostosowanie instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub ze specyficznymi potrzebami;
 • Ekologicznie i praktycznie - jak działać, żeby być instytucją less waste - poziom intro.

Harmonogram programu

 1. Spotkanie zapoznawcze i rozpoznawcze z zespołem instytucji;
 2. Wspólne opracowanie programu towarzyszenia;
 3. Spotkania, konsultacje, warsztaty;
 4. Podsumowanie, rekomendacja dla instytucji.

Źródło: Mazowiecki Instytut Kultury 

Wróć