Środki z WFOŚiGW w Warszawie dla czterech gmin z powiatu łosickiego

2021-08-24 12:40

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczy 91 625,92 zł na usuwanie azbestu w 4 gminach powiatu łosickiego. Uroczystość podpisania umów odbyła się w Starostwie Powiatowym w Łosicach dzięki uprzejmości starosty Janusza Kobylińskiego. Umowy z samorządami podpisała Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, Kamila Mokrzycka. W wydarzeniu uczestniczył również minister Krzysztof Tchórzewski, były szef resortu energii, który zabiegał o wsparcie dla gmin w działaniach proekologicznych.

Środki na usuwanie azbestu:

Gmina Sarnaki - kwota dotacji: 26 161,00 zł
Gmina Łosice - kwota dotacji: 19 412,92 zł
Gmina Olszanka - kwota dotacji: 29 972,00 zł
Gmina Huszlew - kwota dotacji: 16 080,00 zł

Info. WFOŚiGW w Warszawie

Wróć