Kwalifikacja wojskowa 2021

2021-09-21 12:25

13 września 2021 r. na terenie powiatu łosickiego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. W rozpoczęciu uczestniczył Wicestarosta Łosicki Michał Michaluk i przedstawiciel Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach, żołnierze 53. batalionu lekkiej piechoty w Siedlcach i Wojsk Obrony Terytorialnej. Zakończenie prac komisji nastąpiło 17 września 2021 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. Do stawienia się na kwalifikację wezwani byli mężczyźni, którzy urodzili się w 2002 roku i starsi jeśli do tej pory na niej nie stawali.

Podczas Kwalifikacja wojskowej przedstawiciele jednostek wojskowych udzielali informacji  zainteresowanym na temat powołania i pełnienia służby wojskowej oraz różnych formach tej służby.

 

Wróć