Powiat Łosicki uznany za rejon klęski żywiołowej

2010-05-07 14:00


5 maja br. do Powiatu Łosickiego przybyła Wojewódzka Komisja ds. Weryfikacji i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w składzie: Andrzej Ryszka - Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Marzena Tomasik - Starszy Inspektor Wydziału Finansów, Michał Kurek - Inspektor Wojewódzki Kontroli i Audytu, Robert Stasio - Specjalista, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Karol Koch - Inspektor Wojewódzki Oddziału Zarządzania Kryzysowego.


   Wspólnie z komisją Starosta Czesław Giziński, Wicestarosta - Andrzej Lipka, Dyrektor ZDP Łosice - Leszek Budrewicz, Kierownik referatu Ochrony Środowiska - Stanisław Kordaczuk oraz radny Szczepan Miroński  dokonali oględzin wszystkich przełomów w powiecie. Komisja uznała Powiat Łosicki za rejon klęski żywiołowej. Potwierdziła również, iż zima 2009 wyrządziła szkody na drogach powiatowych w ilości 23 km. 
   Włodarze naszego powiatu czekają na decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które po przeprowadzonej analizie otrzymanych od wojewody mazowieckiego protokołów podejmie stosowne decyzje finansowe.

Wróć