Konkurs plastyczny

2010-10-19 09:58

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z przyjemnością zaprasza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 0-III do wzięcia udziału w Konkursie plastycznym pt. „Zmiany w mojej okolicy”

Konkurs plastyczny


    W dwóch kategoriach wiekowych: dla dzieci w przedszkolach i klasach 0 - III, na temat zrealizowanych projektów  w ramach funduszy unijnych pt. „Zmiany w mojej okolicy"

Cel konkursu:

•
Zachęcenie dzieci , uczniów oraz wychowawców i nauczycieli do aktywnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej
•
Skierowanie uwagi najmłodszych na zmiany, jakie nastąpiły w miejscach, w których mieszkają czy ich okolicach w związku z możliwościami korzystania z inwestycyjnych funduszy unijnych
•
Popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych w zakresie dostępnym dla dzieci, do których skierowany jest konkurs
•
Promocja działań w zakresie wykorzystywania funduszy
•
Rozwój wrażliwości, spostrzegawczości i zmysłu obserwacji plastycznej wśród dzieci  

Regulamin:
 • Konkurs zostanie ogłoszony na stronie www.mazowia.eu oraz w Biuletynie RPO WM.
 • Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym - 3 - 6 lat.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów - klasy 0 - III szkoły podstawowej.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie zgłaszanymi ani nie publikowanymi.
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, węgiel, rysunek tuszem, akwarela, kredka, farba plakatowa, wyklejanka, wycinanka itp.)
 • Prace powinny być wykonane na papierze (brystol lub papier z bloku rysunkowego) w formacie A-3 (297 mm x 420 mm).
 • W konkursie mogą wziąć udział tylko te prace, do których zostanie dołączone wypełnione oświadczenie opiekuna/rodzica.
 • Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 6 najlepszych prac, spośród których zostanie wyłonionych 2 zwycięzców konkursu.
 • Prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.
 • Nagrody - gadżety reklamowe MJWPU.
 • W konkursie nie mogą brać udziału uczestnicy spokrewnieni z pracownikami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Tematyka prac •
Zmiany wynikające z wykorzystania funduszy unijnych, np. wybudowany most, przebudowana ulica, odmalowane elewacje domów, nowy plac zabaw. •
Pomysły na zmiany, jakie dzieci chciałyby w swoim otoczeniu możliwe o zrealizowania przy pomocy wykorzystania środków unijnych (np. miasteczko zabawy, sklep dla dzieci itp.). •
Każda praca powinna być opisana, tzn. zawierać adres obiektu, który jest jej tematem, imię i nazwisko oraz wiek autora. •
Każde dziecko może przysłać 1 - 3 prac. Termin nadsyłania prac: •
Od 20 września do 19 października 2010. •
Na adres:  MJWPU ,03-301 Warszawa, ul Jagiellońska 74, dopiskiem „Konkurs- zmiany w mojej okolicy".   Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione.   Informacje dotyczące funduszy unijnych w Województwie Mazowieckim  znajdują się na stronie www.mazowia.eu

Wróć