Zakup dofinansowany ze środków WFOŚiGW

2010-10-15 14:04

-
Powiat Łosicki informuje, że przedsięwzięcie
pt „Zakup samocodu ratownictwa wysokościowego (podnośnik hydrauliczny SHD-25) dla KP PSP w Łosicach” jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Na w/w przedsięwzięcie Powiat otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotę 195 100,00 zł.

Wróć