Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk na spotkaniu w OSP Niemojki

2011-02-28 00:00

W dniu 28 lutego 2011 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemojkach odbyło się spotkanie którego tematem była „Współpraca OSP w powiecie łosickim z władzami samorządowymi w realizacji zadań gospodarczych”. Dokonano również uroczystego, połączonego z poświęceniem, przekazania nowego sprzętu pożarniczego dla OSP Niemojki i OSP Łosice”.

         Na zaproszenie Starosty łosickiego Czesława Gizińskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach mł. bryg. Sławomira Zaniuka oraz wiceprezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej druha Tadeusza Lewczuka na spotkanie przybył poseł na Sejm Krzysztof Borkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk i doradca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Ireneusz Królik.

         Otwierając spotkanie Starosta przywitał wszystkich przybyłych gości i wygłosił krótki referat na temat działalności i współpracy z Komendą Powiatową PSP w Łosicach. W uzupełnieniu wypowiedzi Starosty głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Łosicach i omówił stan ochrony przeciwpożarowej na terenie całego powiatu łosickiego.

         Po tym krótkim otwarciu nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie przez proboszcza parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Niemojkach
ks. Jana Zaleszczyka nowo zakupionego sprzętu dla OSP Niemojki i OSP Łosice. Zakupy zostały dokonane dzięki wsparciu finansowemu przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, przy dużym zaangażowaniu w pozyskiwaniu środków na ten cel pana Podsekretarza Tadeusza Nalewajka. Sprzęt ten to między innymi namiot ewakuacyjny wraz z wyposażeniem dla OSP Łosice, oraz dla OSP Niemojki pompa szlamowa, 8 kompletów strażackich ubrań ochronnych typu NOMEX a także 4 radiotelefony nasobne służące do zapewnienia  łączności podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Namiot ma 2,6 metra wysokości, jego powierzchnia wynosi 27 metrów kwadratowych. Podczas prowadzonych akcji namiot można wykorzystać dla potrzeb zapewnienia schronienia ewakuowanym z miejsc zagrożonych ludziom np. w przypadku złych warunków atmosferycznych. Można również zorganizować w nim tymczasowy gabinet lekarski w którym udzielana będzie pierwsza pomoc osobom poszkodowanym. Pompa szlamowa natomiast wykorzystywana będzie do wypompowywania zanieczyszczonej wody z obiektów. Jest to specjalna pompa której niestraszne są nieczystości np. piach czy kamienie o średnicy nawet do 15 mm. Biorąc pod uwagę występujące ostatnio coraz częściej anomalie pogodowe w postaci np. bardzo obfitych opadów deszczu, i co z tym związane, powstawaniem lokalnych podtopień i zalania obiektów pompa taka jest strażakom niezbędna.

         Po poświęceniu sprzętu głos zabrał pan Podsekretarz Tadeusz Nalewajk. Ponieważ jest on również członkiem zarówno Zarządu Wojewódzkiego jak i Głównego ZOSP RP scharakteryzował krótko sytuację pożarnictwa ochotniczego w województwie mazowieckim. Zachęcał do aktywnego udzielania się w organizacji społecznej jaką jest OSP. Wskazywał możliwości pozyskania środków na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków ochotników. Podziękował za aktywny udział strażaków, zarówno zawodowych jak i ochotników, w akcji przeciwpowodziowej na terenie województwa mazowieckiego w miesiącach maju i czerwcu ubiegłego roku. Następnie głos zabrał doradca Komendanta Głównego PSP mł. bryg. Ireneusz Królik. Scharakteryzował działalność PSP na szczeblu Komendy Głównej oraz omówił możliwości współpracy PSP, OSP i samorządów. Po Podsekretarzu Stanu i doradcy Komendanta Głównego PSP swoje zdanie w kwestii współpracy samorządów z OSP wypowiedział poseł Krzysztof Borkowski.

         Następnie przyszedł czas na zadawanie pytań. Ponieważ na spotkanie zaproszeni byli burmistrz i wójtowie gmin, przedstawicie samorządów powiatu łosickiego, członkowie Zarządów Gminnych OSP powiatu łosickiego a także strażacy ochotnicy pytań nie brakowało. Uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące spraw pożarniczych zarówno doradcy Komendanta Głównego PSP jak i panu Podsekretarzowi. Ponieważ jednak wielu spośród strażaków ochotników obecnych na sali jest również rolnikami, nie brakowało pytań dotyczących sytuacji w polskim rolnictwie do pana Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka oraz do pana posła Krzysztofa Borkowskiego.

 

mł. bryg. Sławomir Zaniuk

Wróć