Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

2009-10-14 13:18

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i  § 4 - K P A jednolity tekst - /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 Poz. 1071, ze  zmianami /.

 

z a w i a d a m i a m

p r z e z   o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 16. 09. 2009 r. zostało wszczęte na  wniosek  Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice   postępowanie  administracyjne w  sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej nr 2019 W Stara Kornica - Granica Województwa -(Leśna Podlaska) na odcinku od 0 + 000 do 3+830 ,dł. 3,830 km na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 96/1 i 400 gm. Stara Kornica.

                   W związku z powyższym informuję, że w okresie 14 dni od
dnia obwieszczenia  niniejszego  zawiadomienia można składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej inwestycji

w Starostwie Powiatowym w Łosicach  Ref. Architektury  i  Budownictwa  ul. Piłsudskiego 6 pokój nr 50 w godz. od 8.00 do godz. 15.30
tel.(0-83) 357-26-29.  

Wróć