93. Rocznica Odzyskania Niepodległości

2011-11-15 13:12

             „Świętujemy dziś 93 rocznicę odzyskania niepodległości, wspominając szczególnie naszych bohaterów narodowych, ludzi, którzy wykorzystali słabość zaborców wykrwawionych 4-letnimi zmaganiami pierwszej wojny światowej i potrafili wspólnymi siłami stworzyć po 123 latach niewoli niepodległe państwo polskie – II Rzeczpospolitą. Do czołowych postaci tamtych dni zaliczyć miedzy innymi możemy: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Jędrzeja Oraczewskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego czy Romana Dmowskiego.

            Suwerenne państwo polskie istniało wprawdzie tylko ponad 20 lat, kiedy to w czasie kolejnej zawieruchy wojennej hitlerowskie Niemcy i stalinowska Rosja przy bierności naszych sojuszników zachodnich, postanowiły po raz kolejny wymazać Polskę z map Europy i świata.

            Cały polski naród bez względu na opcję polityczną stanął do walki z okupantem. W każdej miejscowości naszego powiatu znaleźli się żołnierze walczący później na wszystkich frontach II wojny światowej. Wielu anonimowych bohaterów z naszej Ziemi Łosickiej - także mój ojciec – wyzwalało Francję, Belgię, Holandię czy Włochy. Wielu żołnierzy szło do Polski z armią generała Berlinga oddając w walce za ojczyznę najwyższą ofiarę – własne życie. Warto tu wspomnieć o naszym ruchu oporu, partyzantach Stefana Wyrzykowskiego, Majora Zenona także o drobnych oddziałach pod dowództwem Władysława Łukasiuka „Młota” i Janusza Tracza „Kłosa”. To właśnie ich partyzancka działalność była jednocześnie swoistym ruchem oporu przeciw komunistycznemu zniewoleniu naszego kraju.

            Dzisiaj, stojąc tu przy pomniku Józefa Piłsudskiego, nie zapominamy o pomniku Dzieci Zamojszczyzny. Dumni jesteśmy, iż dzięki pomocy społeczeństwa łosickiego, udało się uratować grupę polskich dzieci z regionu zamojskiego skazany na zagładę przez okupanta. Dzisiaj ludzie ci są żywymi pomnikami naszej dramatycznej historii.

            Determinacja całego narodu przyczyniła się do ostatecznej klęski III Rzeczy, miała też istotny wpływ na to, iż Polska, która w myśl postanowień jałtańskich znalazła się w strefie dominacji radzieckiej nie stała się ostatecznie 17 republiką ZSRR. Dzięki zaszczepionemu w okresie międzywojennym patriotyzmowi, przekazanemu z pokolenia na pokolenie Polska w 1989 roku stała się znów państwem całkowicie niezależnym.

            Ciesząc się wolnością chylimy dziś czoło przed ludźmi, którzy zrobili tak wiele dla naszej ukochanej ojczyzny. Pamięć o bohaterach narodowych winna nam jednak zawsze przypominać zewnętrzne przyczyny utraty niepodległości, do których oprócz czynników zewnętrznych należały wewnętrzne spory, prywata, wadliwe prawo, co prowadziło w sumie do zapaści ekonomicznej kraju. Przekładając to na dzień dzisiejszy władze samorządowe starają się wykorzystać wszystkie możliwości, aby w jak najwyższym stopniu zadba o nasze małe ojczyzny – gminy i powiat.”

 

Fragment przemówienia starosty łosickiego

Czesława Gizińskiego

 

Wróć