Wyróżnienie dla PCPR w Łosicach

2011-12-22 13:37

Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał Powiatowemu Centrum Pomocy  Rodzinie w Łosicach  wyróżnienie za aktywny udział i pomoc przy realizacji działań dotyczących kampanii promujących pracę socjalną.

Dzięki projektowi systemowemu „Razem dla Mazowsza – edukacja w działaniu” w roku 2011r Mazowieckie Centrum polityki Społecznej w Warszawie przy współpracy z PCPR w Łosicach organizowało w bieżącym roku cykl szkoleń pn.”Powiatowe Partnerstwo na rzecz dziecka i rodziny w powiecie Łosickim”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele samorządu, szkół, służb mundurowych, organizacji pozarządowych i pracownicy OPS i PCPR powiatu Łosickiego.

Podczas tych działań poszerzano wiedzę z zakresu pomocy społecznej, dzielono się doświadczeniami, nawiązywano i pogłębiano współpracę pomiędzy wszystkimi osobami angażującymi się w obszarze pomocy dziecku i rodzinie.

Dnia 19.12.2011r w Łosicach odbyło się seminarium, którego celem było podsumowanie działań prowadzonych w 2011r, wskazanie wyzwań i możliwości stojących przed partnerstwami oraz stworzenie wstępnych planów działań na kolejne lata. 

Wróć