Zaproszenie do składania ofert

2012-05-30 09:56

Łosice, dnia 28.05.2012 r

 

GKN. 272.3.2012

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

      Starosta Łosicki niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w terminie do dnia 15 sierpnia 2012 r wyceny  36 nieruchomości w celu dokonania aktualizacjiwartości nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym, dla potrzeb naliczania opłatrocznych. Nieruchomości te stanowią własność Skarbu Państwa, położone są w obrębach:

 

1. Łosice - 24
2. Niemojki - 1
3. Woźniki  - 1
4. Chotycze - 1
5. Sarnaki - 3
6. Klepaczew - 2
7. Platerów - 1
8. Horoszki Duże - 1
9. Serpelice - 1
10. Hołowczyce - 1

 

      Oferta pisemna winna być złożona   do   dnia  12.06.2012 r w siedzibie zamawiającego   - Starostwie Powiatowym  08 – 200  Łosice ul.   Narutowicza 6 pisemnie  lub  faxem   (083) 357 19 88   podając cenę brutto za jednostkę i całość opracowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  ( 83) 357 19 15 w dni robocze w godz. od 830 – 15 30

Umowa   zostanie  podpisana  z  tym  oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

Zastrzega  się  możliwość  korekty  ilości   wycenianych    nieruchomości ( do wysokości posiadanych środków).

Wróć