Przeprawy promowe

2012-06-12 10:20

tl_files/starostwo/aktualnosci/2012.06.12_prom_sarnaki/Prom.jpg

Na terenie gminy Sarnaki funkcjonuje przeprawa promowa:

MIELNIK PRZEDMIEŚCIE - ZABUŻE
tel. +48 500 390 864

 

Przeprawa promowa działa bezpłatnie w okresie od maja do października.

 

GODZINY KURSOWANIA

Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 12:00, 14:00 - 19:00

Sobota - Niedziela: 7:00 - 22:00

 

REGULAMIN DLA PASAŻERÓW

 

    Mając na uwadze komfort wszystkich podróżnych i bezpieczeństwo na promie, pasażerowie zobowiązani są przestrzegać przepisów porządkowych, stosować się do poleceń przewoźnika oraz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Pasażer podczas podróży zobowiązany jest nie zakłócać spokoju i nie stanowić zagrożenia dla innych pasażerów, a także przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowania. Pasażerowie, którzy zakłócają spokój lub nie przestrzegają prawa albo przepisów porządkowych, mogą nie zostać wpuszczeni na pokład promu .Przepisy porządkowe:


1. Członkowie załogi promu mają prawo odmówić wstępu na pokład osobom, które mogą zakłócić porządek lub stanowić zagrożenie dla innych pasażerów, samych siebie lub bezpieczeństwa promu, są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zakłócają spokój, nie przestrzegają przyjętych norm zachowania lub w przypadku zaistnienia ku temu innych istotnych powodów.
2. Pasażerowie mogą zabrać ze sobą w podróż promem zwierzęta domowe. Psy muszą mieć założony kaganiec oraz być prowadzone na smyczy. Właściciel ponosi odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia oraz ewentualne szkody przez niego spowodowane, w tym szkody dotykające innych pasażerów. 
3. Zabrania się wnoszenia na pokład promu przedmiotów lub substancji niebezpiecznych, używania otwartego ognia. Przedmioty/substancje niebezpieczne powinny być zgłaszane przewoźnikowi promu, po czym mogą być wwiezione na pokład promu wyłącznie w samochodzie pasażera i pozostawać w nim w czasie całej podróży.
4. W czasie podróży promem pasażerom ani kierowcy nie wolno przebywać w samochodzie. Samochód winien być pozostawiony na biegu, mieć zaciągnięty hamulec ręczny.Naprawa samochodu podczas podróży jest zabroniona.
5. Opiekunowie grup odpowiedzialni są za przestrzeganie przez grupę przepisów porządkowych.
6. Surowo wzbronione jest niszczenie sprzętu ratunkowego, wywoływanie fałszywego alarmu lub nieuzasadnione wykorzystywanie urządzeń ratunkowych i alarmowych.
7. Przewoźnik promu ma prawo odmówić wykonania przeprawy promowej w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu oraz życiu i zdrowiu pasażerów.


 

Wróć