Spotkanie GWD

2009-11-12 14:08

           

           12 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Łosice odbyło się drugie spotkanie III edycji pn. „Grupa Wymiany Doświadczeń – zarządzanie sektorem ochrony zdrowia w samorządach powiatowych”. Spotkania organizowane są z projektu – „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych”, wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Początek I edycji miała miejsce trzy lata temu.

            Aby wymienić doświadczenia w obradach brali udział starostwie i dyrektorzy szpitali z powiatu: bialskiego, garwolińskiego, łosickiego, łukowskiego, mińskiego, sokołowskiego i radzyńskiego. Nasz powiat reprezentowali: Starosta Łosickie – Czesław Giziński, Wicestarosta – Andrzej Lipka, Grażyna Kasprowicz – przewodnicząca komisji ochrony zdrowia, opieki społecznej i spraw socjalnych powiatu łosickiego oraz Henryk Brodowski – dyrektor SP ZOZ Łosice.

            Spotkanie otworzył Ludwik Węgrzyn – koordynator GWD w powiatach, ekspert ZPP, po czym Starosta Łosicki – Czesław Giziński dokonał prezentacji Powiatu Łosickiego. Po wystąpieniu Starosty głos w dyskusji zabrał Henryk Brodowski – dyrektor SP ZOZ Łosice, którego wypowiedź dotyczyła zarządzania sektorem ochrony zdrowia w Powiecie Łosickim – silne i słabe strony sektora usług medycznych. Henryk Brodowski udzielił wyczerpujących informacji, dotyczących pracy szpitala po restrukturyzacji, otwarciu nowych oddziałów, jak również planów na przyszłość tj. spłaty rat kapitałowych, remontu starej części szpitala oraz informatyzacji placówki.

            Obecny na spotkaniu Adam Janas – koordynator GWD z zakresu zarządzania sektorem ochrony zdrowia w samorządach powiatowych i Rafał Rudka – główny specjalista ZPP zaprezentowali wyniki analiz gry strategicznej pomiędzy szpitalami publicznymi a prywatnymi. Przedyskutowane zostały zestawy wskaźników do analizy ilościowej pod kątem efektywności, skuteczności i dostępności jak również zaprezentowano i przedyskutowano wzory ankiet do anonimowego badania satysfakcji pacjenta i omówiono sposoby zbierania danych do obliczania wskaźników, a także metody badań ankietowych satysfakcji pacjentów. Pod koniec spotkania Ludwik Węgrzyn przedstawił możliwe wsparcie ze strony ZPP w zakresie prowadzenia badań i opracowania wyników.

            Nasze miasto na to spotkanie zostało wytypowane nie bez kozery, ponieważ jako jednemu z nielicznych miast w Polsce udało się uratować szpital powiatowy, który nie tylko funkcjonuje, ale także notuje dodatni bilans.

I.K.

>>Zapraszamy do Galerii

Wróć