Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu w Gminach Platerów i Sarnaki

2012-05-31 14:26

"Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu iraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Łosickiego"

 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w formie dotacji, w kwocie 20 505,92” 

 

 

Wróć