OGŁOSZENIE

2009-11-17 10:53

O G Ł O S Z E N I E


Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i  § 4 - K P A jednolity tekst - /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 Poz. 1071, ze  zmianami /.


z a w i a d a m i a m

p r z e z   o b w i e s z c z e n i e


że w dniu 06. 11. 2009 r. została wydana przez Starostę Powiatu Łosickiego decyzja Nr 230/2009, udzielająca pozwolenia na budowę kaplicy cmentarnej oraz rozbudowę cmentarza  zlokalizowanego w Łosicach przy ul. Bialskiej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 719/2, 720, 721, 722, 723 i 724.

Strefa oddziaływania planowanego przedsięwzięcia obejmuje część działek oznaczonych  nr ewidencyjnymi :
715, 711, 710/1, 719/1, 719/2, 720, 721, 726, 2070, 2069,2068, 2067, 2066, 2065/5, 2065/4, 2065/7, 2065/1, 2057, 2056, 529/2, 714, 3435, 3436, 712, 710/2, 709, 708, 707, 706, 3438, 704, 703/2, 705, 716, 717, 718, 2072, 2071, 2065/3, 2064, 2063, 2062, 2059, 2058, 529/1, 752, 751, 750/3, 750/1, 749, 748, 274, 734, 733, 732 w Łosicach przy ul. Lubelskiej, Targowej i Bialskiej.

             W związku z powyższym informuję , że w okresie 14 dni od dnia obwieszczenia  niniejszego zawiadomienia można składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Łosicach  Ref. Architektury  i  Budownictwa  ul. Piłsudskiego 6 pokój nr 50 w godz. od 8.00 do godz. 15.30 tel.(0-83) 357-26-29.WICESTAROSTA
mgr  Andrzej LipkaWróć