PCPR w Łosicach

2009-12-18 11:05

„Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim” – podsumowanie projektu

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przez pół roku realizowało projekt systemowy pn. „Szansa na lepsze jutro w Powiecie Łosickim”, pozyskując środki z EFS w ramach POKL. Kwota dofinansowania wyniosła 214 800 zł, przy 10% wkładzie własnym.
    Dzięki funduszom unijnym 8 osób niepełnosprawnych oraz 10 dzieci z rodzin zastępczych mogło brać udział w warsztatach psychologicznych, kursach komputerowych, korzystać z doradztwa zawodowego i badań medycyny pracy. Ze środków pozyskanych możliwe było zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz wyjazdów do Białowieży, Wieliczki, Krakowa i Ustronia Morskiego. Każdy z beneficjentów otrzymał również wsparcie finansowe w ramach kontraktów socjalnych. Poprzez realizację projektu w środowisku lokalnym nastąpiła zmiana wizerunku PCPR jako dynamicznej, prężnie i nowatorsko funkcjonującej instytucji, która realizuje działania na rzecz społeczeństwa powiatu.
    Małgorzata Witkowska – kierownik PCPR w Łosicach podkreśliła, iż „po pierwszym roku realizacji projektu mamy więcej doświadczenia i odwagi, aby pisać nowe projekty do 2013 r. Cieszy nas pozyskiwanie środków z UE, to wspólny sukces pracowników PCPR i osób współpracujących, obecnych na sali naszego spotkania” – stwierdziła zwracając się do obecnego Marcina Łobacza – dyrektora ds. projektów z firmy GLOBAL Training Centre Sp. z o.o.
    W roku przyszłym na realizację kolejnego projektu PCPR w Łosicach otrzymał 330 tys. zł. To stwarza kolejną szansę dla mieszkańców Powiatu Łosickiego na „lepsze jutro”.

>>Zapraszamy do galerii

Wróć