Uproszczone plany urządzania lasu

2010-02-26 13:09

„Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów w roku 2009 nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu łosickiego„ zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 35 tys. zł.

Wróć