Spotkanie Powiatowego Zespołu ds. BRD

2010-03-03 14:21

 
   Dzisiaj o godz. 10.00 obradował Powiatowy Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na spotkaniu podjęta została decyzja odnośnie lokalizacji i organizacji Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbędzie się w dniach 30 - 31.03.2010 r. w zespole szkół w Starej Kornicy. Obecny na naradzie dyrektor WORD Siedlce skierował szczególne słowa podziękowania na ręce wszystkich samorządowców, którzy zaangażowali się w rozpowszechnianie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowy - obserwując działania władz samorządowych bezpieczeństwo zdobywa coraz większą rangę - podkreślił Jacek Kobyliński.

    Turniej BRD już na stałe wpisał się w harmonogram konkursów organizowanych między innymi dzięki zaangażowaniu władz samorządowych. Dzięki takim inicjatywom dzieci i młodzież nie tylko pogłębiają wiedzę o zasadach ruchu drogowego, ale również mają szanse zdobyć atrakcyjne nagrody.

Wróć