Starostwo Powiatowe w Łosicach > Starostwo Powiatowe > Klęska na drogach powiatowych