Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

application/octet-stream Ogloszenie o naborze kandydatow na czlonkow Komisji Konkursowych - formularz.docx (22.5 KiB)

application/pdf uchwala_zpl_20_19.pdf (1.8 MiB)


Konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

application/msword OFERTA.doc (210.0 KiB)

application/pdf OFERTA.PDF (213.4 KiB)

application/pdf uchwala_zpl_19_19.pdf (2.2 MiB)


Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Łosickiego

application/pdf uchwala_132019_zpl_280119.pdf (74.4 KiB)


Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Łosickiego

application/pdf Harmonogram oglaszania konkursow ofertowych w 2018 roku.pdf (215.4 KiB)

application/pdf Uchwala 167_18.pdf (43.3 KiB)