Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2012-07-04 12:57

Bezpłatne i ogólnodostępne e-learningowe szkolenie dla pracowników i działaczy organizacji pozarządowej

Zapraszamy na platformę edukacyjno-doradczą www.ekonoiniaspoleczna.info.pl. Na stronie znajduje się 37 wykładów z zakresu ekonomii społecznej, których tematyka opracowana została na podstawie analizy problemów sygnalizowanych przez NGO podczas realizacji projektu oraz w trakcie badań przeprowadzonych na potrzeby projektu. Do wykładów dołączone są konspekty w formie prezentacji Power Point ułatwiające utrwalanie wiedzy i przekazywanie jej beneficjentom organizacji pozarządowych.

Więcej...

2012-06-29 13:54

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu

“Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu łosickiego dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

w formie dotacji, w kwocie 20.505,92 zł”

Więcej...

2012-06-29 08:52

Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Działania 2.2 RPO WM

 

 

OGŁOSZENIE

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju MazowszaDziałania 2.2 „Rozwój e-usług”. Termin naboru wniosków  przewidziany jest od 29 czerwca do 31 lipca 2012 r.

 


Więcej...

2012-06-28 13:19

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

     Starosta  Łosicki ogłasza o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów obejmującej całą Gminę Sarnaki oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla gmin Platerów, Sarnaki i Stara Kornica.

 

Więcej...

2012-06-21 10:45

Finaliści konkursu JA TITAN na sesji rady powiatu

tl_files/starostwo/aktualnosci/2012.06.20_laureaci_ja_titan_na_sesji_rady_powiatu/Obraz 013-w120-h120.jpg20 czerwca 2012 podczas sesji Rady Powiatu Łosickiego byli obecni uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach Paulina Wasiluk, Diana Popławska, Łukasz Oleksiuk, Grzegorz Lewczuk i Kamil Kobyliński finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Zarządzania Firmą JA Titan oraz europejskiego finału Virtual Business Challenge 2012 wraz z opiekunem panem Jarosławem Mitkiem. 

Więcej...

2012-06-18 09:01

Infolinia obywatelska

tl_files/starostwo/aktualnosci/2012.06.18_infolinia_obywatelska/infolinia-w450-h450.png

 

16 kwietnia 2012 roku o godz. 10.00
wystartowała dostępna dla wszystkich
Infolinia  Rzecznika Praw Obywatelskich.


Więcej...

2012-06-15 12:11

Ogłoszenie

Zgodnie z art.49 - KPA jednolity tekst - /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071, ze zmianami/ Starostwo Powiatowe w Łosicach, Referat Architektury i Budownictwa 


z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

             że w dniu 12.06.2012r. została wydana przez Starostę Powiatu Łosickiego decyzja Nr 129.2012, udzielająca pozwolenia na przebudowę dróg gminnych Nr 200270W od km 0+000 do km 1+110 z dwiema mijankami w km 0+335 i 0+887 i drogi Nr 200272 W od km 0+000 do km 0+370,5 w msc. Zakrze, gm. Łosice wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( zjazdy indywidualne, przepusty) ...

Więcej...