Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2012-05-29 11:18

Drzwi Otwarte w firmie Rolmix

tl_files/starostwo/aktualnosci/2012.05.28_rolmix_drzwi_otwarte/romix-drzwi-otwarte-miniatura.jpg28 maja 2012 odbyły się Drzwi Otwarte w firmie ROLMIX.

Więcej...

2012-05-29 10:14

Uwaga to nie TAXI ! - rzecznik ostrzega przed nieuczciwymi przewoźnikami w Warszawie

W ostatnim czasie w Warszawie nasiliły się działania nieuczciwych przewoźników po mieście.

Do tut. Urzędu, zarówno do mnie jak i do Biura Działalności Gospodarczej, wpływają skargi od osób oszukanych, od których wyłudzono bardzo wysokie opłaty.

Dotyczy to w niewielkim stopniu mieszkańców Warszawy, ale przede wszystkim przyjezdnych. Zjawisko to może się nasilić podczas Euro 2012.

Więcej...

2012-05-25 11:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

            Na podstawie art. 49, 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) i art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., pozycja 145)

 

z a w i a d a m i a m

 

że, dnia 24.05.2012 roku na wniosek pełnomocnika Krzysztofa Karabina, przedstawiciela Firmy „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Spółka z o. o. ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce reprezentującej Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (upoważnienie z dnia 23.02.2012 r.) zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Więcej...

2012-05-24 11:43

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E


     Zgodnie z art.49 i art.61 § 1 i § 4- KPA jednolity tekst -   /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071,  ze zmianami/ Starosta Powiatu Łosickiego, Referat Architektury i Budownictwa

 

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 18.05.2012r. zostało wszczęte na wniosek Miasta i Gminy Łosice ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych

Więcej...

2012-05-24 10:26

V rocznica nadania imienia Bohaterów Akcji V2 Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sarnakach

tl_files/starostwo/aktualnosci/2012.05.31_V rocznica nadania imienia Bohaterow Akcji V2 Szkole w Sarnakach/miniatura.jpgUroczystości związane z 5 rocznicą nadania szkole w Sarnakach rozpoczęły się od mszy św. odprawionej w sarnackim kościele parafialnym. 

Więcej...