Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

>>> Kliknij aby zobaczyć aktualny raport <<<


Aktualności

2012-04-12 12:48

Mobilny Punkt Informacyjny

Informujemy, iż została rozpoczęta kolejna edycja akcji informacyjnej „Mobilny Punkt Informacyjny” organizowana przez Lokalne Punkty Informacyjne działające w Oddziałach Zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego systemu informacji o funduszach europejskich.

Więcej...

2012-04-05 13:32

Z A W I A D O M I E N I E

Stosownie do postanowień art.23 ustawy z dn.23 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (jt.Dz.U z 2003 r. nr 178 poz.1749 z późn.zm) zawiadamiam, że w dniu 29. 04.2012 r. o godz.14.00 w świetlicy wiejskiej wsi Wyrzyki odbędzie się

zebranie-okazanie projektu scalenia gruntów części wsi Wyrzyki, który  został opracowany i wyznaczony w terenie.

Więcej...

2012-03-30 11:02

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łosicach

Więcej...

2012-03-30 10:39

Halowe zawody OSP

Zgodnie z coroczną tradycją Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Łosicach zorganizował V Halowe Zawody OSP Powiatu Łosickiego ...

Więcej...

2012-03-30 08:20

XI Regionalny Przegląd Piosenki Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach i Łosicki Dom Kultury serdecznie zapraszają wszystkich utalentowanych muzycznie młodych ludzi na XI Regionalny Przegląd Piosenki Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych, który odbędzie się 18 kwietnia 2012 roku o godzinie 10.30 w Łosickim Domu Kultury.

Więcej...

2012-03-30 08:14

Bezpłatne miejsca na studiach w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie

W 2012 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny organizuje nabór na bezpłatne miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, kierunek Informatyka lub Zarządzanie Informacją. Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Więcej...

2012-03-22 14:50

Stypendium Starosty

22 marca na uroczystym apelu w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łosicach wicestarosta Mariusz Kucewicz wręczył stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie ...

Więcej...